Yummly สมาร์ทเทอร์โมมิเตอร์จาก Whirlpool แจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านแอพ

Whirlpool เปิดตัวสมาร์ทเทอร์โมมิเตอร์จากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในแบรนด์ Yummly ซึ่งมีเซอเซอร์แจ้งเตือนตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารที่ย่างหรืออยู่ในเตาอบ ยกตัวอย่างในกรณีเช่น ย่างเนื้อแกะชิ้นใหญ่บนเตาบาร์บีคิว ก็เพียงแค่เสียบสมาร์ทเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้เข้าไปก็รู้อุณหภูมิของเนื้อย่างแล้ว รวมไปจนถึงการอบในเตาอบเช่นกัน เช่น อบไก่งวงในเตาอบก็เพียงแค่เสียบสมาร์ทเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้เข้าไปก็รู้อุณหภูมิของไก่งวงแล้ว

สมาร์ทเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้เตรียมเปิดตัวภายในแบรนด์ Yummly ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยเน้นอุปกรณ์ IoT ของ Whirlpool ในราคา 129 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,900 บาท) แม้ว่าตอนนี้สมาร์ทเทอร์โมมิเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์แยก แต่ Whirlpool ระบุว่าภายในปลายปีนี้เทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์นึงของเตาอบของ Whirlpool ซึ่งจะทำให้เตาอบตั้งและปรับอุณหภูมิเองได้ตามขั้นตอนในสูตรอาหาร ในอนาคตสมาร์ทเทอร์โมมิเตอร์คงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์มาตรฐานของเตาอบในหลายๆ ยี่ห้อ

ที่มา: Engadget